Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 2016/679, η Cancelletto, ζητάει την αποδοχή των στοιχείων σας τα οποία τηρούνται στην βάση δεδομένων μας, για να σας αποστείλει οικονομική προσφορά για τα προϊόντα της, όπως επίσης και περεταίρω ενημέρωση σας τόσο για την εταιρεία όσο και για τον κατάλογο των προϊόντων της. 

Ενημέρωση για την αποστολή NEWSLETTER/ email από την Cancelletto

Σκοπός αποστολής των email.

Η Cancelletto ζητάει την συναίνεσή σας για να σας στέλνει στο e-mail σας ενημερωτικό/διαφημιστικό υλικό (Newsletter) για τα προσφερόμενα προϊόντα μας καθώς και να σας κάνουμε οικονομικές προσφορές σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Email & απόρρητο.

Το e-mail & το κινητό τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιείται μόνο από την Cancelletto και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους. Η Cancelletto δεσμεύεται να προστατεύσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων & των email. Χρησιμοποιούνται μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας, τεκμηριωμένες πολιτικές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασίες που βοηθούν έτσι ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Αποδοχή του email

Η δήλωση συγκατάθεσης σας θα τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter ενημέρωση και όσο διαρκεί η οικονομική προσφορά που σας αποστέλλουμε.  Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας ένα email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας αποστέλλουμε email. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, αποστέλλοντας μας  email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας αποστέλλουμε email.