Διαθέτουμε, διανέμουμε κι εγκαθιστούμε μία σειρά από ειδικές πόρτες οι οποίες καλύπτουν τις ξεχωριστές ανάγκες επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων όπως ξενοδοχειακές και νοσοκομειακές μονάδες, κέντρα υγείας και εργοστάσια. Για όλα τα προϊόντα με μηχανισμούς, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνησης.

Εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα

Πόρτες Ξενοδοχείων

Πόρτες δωματίων πυρασφαλείας REI 45’ πιστοποιημένες ηχομονωτικές έως 26 db.

Πόρτες Νοσοκομείων

Πόρτες για υγειονομική χρήση, από μη τοξικό PVC, για την πρόληψη των βακτηριδίων, πιστοποιημένες πυράντοχες REI 60’ και REI 120’.

Απλές Μεταλλικές Πόρτες – Σιδερένιες

Χωρίς πυρασφάλεια, πάχους 53mm.