Έργα

Η επιτυχία της στρατηγικής μας, βασισμένης στη συνεχή βελτίωση, στην ποιότητα και στην καινοτομία, μας επιτρέπει να είμαστε παρόντες σε νέα και υπερσύγχρονα ιδιωτικά και δημόσια έργα όπως το Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos, το 424 Γεν. Στρατιωτικό Νοσοκομείο και το Ν. Νομαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Όλοι οι παραπάνω υπεύθυνοι των αντίστοιχων έργων εμπιστεύτηκαν την Cancelletto για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Αποτελώντας κτήρια στα οποία εργάζεται μεγάλος αριθμός ατόμων των οποίων η ασφάλεια πρέπει να είναι εγγυημένη, τα έργα αυτά αποδεικνύουν έμπρακτα την αξιοπιστία της εργασίας μας και την αξία της εμπιστοσύνης σας.

Δείτε περισσότερα από τα Έργα μας