Το προφίλ των πορτών είναι από χάλυβα 1,5mm πάχους, στο οποίο περιλαμβάνονται πυράντοχα τζάμια REI 30’-REI 60’-REI 90’-REI 120’ λεπτών, μεγάλων διαστάσεων.